w

Tradycyjne zabawy dla dzieci cz. 2

Tradycyjne zabawy dla dzieci cz. 2

W poniedziałek rano

W poniedziałek rano kosił ojciec siano

Kosił ojciec kosił ja, kosiliśmy obydwa.

W środku koła wybrane dziecko jest ojcem i wykonuje gesty

odpowiednie do słów piosenki. Dzieci w takt melodii naśladują

ruchy ojca. W następnych zwrotkach dzieci kolejno zmieniają

dni tygodnia i czynności „grabił”, „suszył”, „ zwoził”.

 

Konopki

Bawmy się w konopki, w konopki

Ale małe snopki, ale małe snopki

Hop hop, mało nas i ty Kasiu chodź do nas.

Koło krąży przy śpiewie. Dwoje dzieci wiruje w środku. Po każdej

zwrotce przyłącza się do nich dziecko wymienione po imieniu w piosence.

 

Nie chcę cię …

Nie chcę cię, nie chcę cię, nie chcę cię znać

Chodź do mnie, chodź do mnie rączkę mi daj

Prawą mi daj, lewą mi daj i już się na mnie nie gniewaj.

Prawą mi daj, lewą mi daj i już się na mnie nie gniewaj.

Dzieci ustawione parami do siebie. Na słowa „nie chcę cię, nie chcę cię,

nie chcę cię znać” wykonują ręką gest wskazujący odejście i odsuwają się

od siebie. Na słowa „chodź do mnie, chodź do mnie rączkę mi daj”

przysuwają się do siebie jednocześnie wskazują ręką gest „chodź”.

Podają sobie ręce jak w piosence i obracają się dookoła.

 

Nitko

Nitko, nitko, hej niteczko

Zwijaj mi się równiuteńko

W ładny kłębek mi się zwiń

Tylko mi się nie rozerwij.

Nitko, nitko , hej niteczko

Rozwijaj się równiuteńko

W ładne kółko się rozwiń

Tylko mi się nie rozerwij.

Dzieci ustawione w szeregu trzymają się za ręce. Jedno prowadzi.

Rząd zwija się podczas śpiewania wokół niego. Gdy dzieci śpiewają

drugą zwrotkę, rząd się rozwija.

Tradycyjne zabawy dla dzieci cz. 1

Tradycyjne zabawy dla dzieci cz. 3