w

Jak zdiagnozować i naprawić tę pralkę? Ubrania wychodzą przemoczone po wirowaniu. Hałas nie zmienia wysokości, gdy wirowanie przyspiesza, czy to silnik?


Jak zdiagnozować i naprawić tę pralkę? Ubrania wychodzą przemoczone po wirowaniu. Hałas nie zmienia wysokości, gdy wirowanie przyspiesza, czy to silnik?
View Reddit by moc_gordyView Source

How to treat itchy fabric

Make your own router table box joint jig, use the router table to make box joints for perfect results!